emma architecten symbiont 1
Existing
Concept
Concept
Perspective
Perspective
Concept

De woningbouw uit de jaren 60 blijkt niet in staat zich aan te passen aan een veranderende vraag. De Symbiont introduceert in Haarlem Schalkwijk een ander stedelijk model. Het neemt bestaande flatbebouwing op in een stedelijk weefsel in het verticale vlak. Hierbinnen kunnen de flats oud worden en nieuwe functies gaan vervullen. Een systeem wat hoge dichtheden mogelijk maakt zodat het contrast tussen bebouwing en groengebieden versterkt wordt.

De schaal van de bestaande bebouwing gecombineerd met de wens om ontsluiting met auto en fiets tot respectievelijk 3e en 5e verdieping mogelijk te maken vragen om een grote lengte. De Symbiont is 1,7 km lang geworden en strekt zich uit langs het Spaarne. De Symbiont verbindt Schalkwijk met Haarlem, vervlecht Schalkwijk met het park langs het Spaarne en prikkelt de gebruikers tot inventiviteit. Het resultaat is een hoogwaardig verticaal stedelijk weefsel dat zich continu kan aanpassen aan de tijd

Commission: re-use large scale housing blocks

Client: graduation project

Design: 2002

Status:

Team Emma: Jurg Hertog

Next button Previous button